ElmerProfesional

Stručnjaci za merenje,vaganje i etiketiranje

Stručnjaci za,merenje pakovanje i etiketiranje

Pc vage

Samoposlužne Pc etiketne vage.Vagu karakteriše vizuelno i audio radno  navođenje koje znatno olakšava rad.Upozorenja putem mejla kada je etiketa pri kraju smanjuje zastoj.Brza štampa smanjuje vreme čekanja.

Elektronske cene

Sistem bežičnih, elektronskih etiketa DIGI obezbeđuje efikasno,
uspešno i ekonomično poslovanje. Ne postavljaju se kablovske
instalacije, vec je sistem povezan sa lokalnim računarskim sistemom.

Etiketni sistemi

Višenamenski, kompaktni etiketnisistem sa vagom za male prostore.DPS 5000 etiketni sistem sa vagom opremljen je velikom rolnom etiketa za efikasnije pred pakovanje.

Pakerice

Višenamenski, kompaktni sistem sa mogućnošću merenja težine,
pakovanja i etiketiranja.
Izuzetna mašina koja spaja svoj višenamenski karakter: merenje težine, pakovanje i etiketiranje

Perači Točkova

Specijalni sistemi za pranje točkova našli su primenu u mnogim industrijama:

Trgovačke vage

U ponudi imamo širok asortiman trgovačkih vaga, kao što su:
-Samoposlužne vage
-Trgovačke etiketne vage
-Trgovačke vage
-Etiketni sistemi

sistemi za Pranje točkova

Specijalni sistemi za pranje točkova našli su primenu u mnogim industrijama:

  • Građevinarstvo
  • Poljoprivreda
  • Rudarstvo
  • Komunalna delatnost

Trgovačke Vage

U ponudi imamo širok asortiman  kvalitetnih trgovačkih vaga marke DIGI.

Pakerice

U ponudi imamo širok asortiman višenamenskih pakerica

nedavni projekti