PROTOČNE VAGE

Protočne vage TSE

MERENJE KOLIČINE PROIZVODA
MERENJE TEŽINE U PROTOKU

Protočne vage DDC

MERENJE KOLIČINE PROTOKA IZ VIŠE SILOSA U SINHRONIZOVANOM PROCESU

DDC je elektronski regulator protoka.
Ovaj uređaj je namenjen merenju i prilagođavanju
kapaciteta granulastih proizvoda koji
imaju slobodan tok.

Protočne vage DFM

MERENJE TEŽINE U PROTOKU-DOZIRANJE

Specijalno dizajnirana protočna vaga
za precizno doziranje žita u hranilicu
valjne stolice.

PROTOČNE VAGE

Kod nas možete naručiti 

Share This