Galerija

Konatkt

Ovaj web sajt www.elmerpro.rs sa svim pojedinačnim web stranicama (u daljem tekstu „stranice“) je u vlasništvu ELMER PROFESIONAL(u daljem tekstu „Kompanija“) i predviđeno je da javnosti putem Interneta prezentuje Kompaniju i njene delove (u daljem tekstu: „grupa“).

Korišćenje našeg web sajta podrazumeva potpuno prihvatanje sledećih uslova korištenja, koji se odnose na sve sadržaje, stranice, grafiku, slike, fotografije i datoteke sadržane na ovom web sajtu. Stoga, posetilac / korisnik na ovom web sajtu treba pažljivo pročitati uslove pre nego što posjeti ili koristi stranice Kompanije. Ako se sa njima ne slaže, on / ona mora prestati da posjećuje stranice i koristi njihov sadržaj.

Kompanija preuzima odgovornost da uloži maksimalan napor kako bi osigurala tačnost informacija koje su posjetiocima dostupne na web sajtu. Međutim, ne može garantovati da će stranice, usluge, opcije i sadržaji biti obezbeđeni neprekidno ili bez grešaka ili da će greške odmah biti ispravljene i ne preuzima odgovornost za greške ili propuste ili za rezultate koji mogu nastati zbog njihove upotrebe . Pored toga, Kompanija ne garantuje da je ovaj ili bilo koji drugi web sajt ili serveri preko kojih su dostupni posetiocima / korisnicima, u potpunosti zaštićeni od „virusa“ ili drugih štetnih programa, ali čini sve napore, koristeći najsavremenije efikasne metode, kako bi se osigurala sigurna upotreba ovog web sajta.

Hiperlinkovi ili baneri na ovom web sajtu (koji se pojavljuju isključivo radi olakšavanja kontakta posjetilaca / korisnika sa odgovornim za pružanje dodatnih informacija) mogu usmeravati korisnike na web lokacije na drugim serverima, koji ne mogu biti kontrolisani od strane Kompanije. Stoga Kompanija ne preuzima odgovornost za sadržaj pomenutih web stranica ili za bilo kakvu štetu koja proizilazi iz njihove upotrebe. Za bilo koji problem koji se javlja tokom posete / korištenja ovih sajtova i stranica, potrebno je ostvariti direktnu komunikaciju sa odgovarajućim web sajtovima i  stranicama i njihovim vlasnicima, koji snose relevantnu odgovornost. U svakom slučaju ne može se pretpostaviti da Kompanija odobrava ili prihvata sadržaj ili usluge tih web sajtova.

Podaci koji se nalaze u odjeljku „Informacije o zalihama“ dostavljaju treća lica i stoga Kompanija nije odgovorna za tačnost ovih informacija ili za bilo kakva kašnjenja ili prekide u ažuriranju podataka o zalihama navedenim u ovom odjeljku.

Kompanija neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak na strani korisnika zbog korišćenja stranica. Sadržaj stranica je obezbeđen „kao što je“ bez ikakvih eksplicitnih ili zaključenih garancija. Sve informacije su date samo u svrhu opštih informacija. Ako posetilac / korisnik stranica namerava da koristi bilo koju informaciju datu na stranicama, on / ona mora prvo kontaktirati Kompaniju putem kontakt formulara koji se nalazi na websajtu i Kompanija će, prema svom nahođenju, organizovati pružanje blagovremenih i tačnih informacija.

Web sajt www.elmerpro.rs namerava da radi 24 sata dnevno i 7 dana u nedelji. Kompanija zadržava pravo da odluči o suspenziji ili ukidanju pristupa delu i / ili celoj web lokaciji, ukoliko dođe do okolnosti izvan njene kontrole zbog čega je neophodno obustavljanje ili prekid pristupa kao u slučajevima neispravnosti u telekomunikacionim mrežama, tehničkim problemima, zbog redovnog ili hitnog održavanja ili u slučaju drugih hitnih slučajeva.

Kompanija zadržava pravo da modifikuje format i sadržaj web sajta kad god se to smatra potrebnim i bez prethodne najave.
Posetilac / korisnik sajta mora koristiti informacije i podatke koji su u njemu navedeni na zakonit način i u skladu sa dobrom verom i moralom. U suprotnom, on / ona preuzima odgovornost za nadoknadu bilo koje štete, koju Kompanija može pretrpiti od ilegalne ili nepravilne upotrebe.
Korisnicima je takođe zabranjeno da na bilo koji način uvezu na web sajt Kompanije www.elmerpro.rs bilo koji zlonamerni softver ili podatke koji bi izmenili ili možda mogu promeniti izgled i integritet podataka i organizacije web sajta. U tom slučaju, Kompanija će preduzeti sve odgovarajuće pravne radnje kako bi se nadoknadila bilo kakva pretrpljena šteta.

SerbianEnglishItalianGermanRussian