Perači točkova

Sistemi za pranje točkova sastoje se od platforme sa mlaznicama, rezervoara, pumpe za vodu i filtera. Postoji 4 modela prenosnih i fiksnih perača koji naročitu primenu imaju na gradilištima u urbanim sredinama i gde postoji veliki promet vozila.